בריאות הנפש

צעירים על הרצף המוכרים בביטוח לאומי בגובה קצבת ילד נכה עד 100 אחוז, יכולים לקבל מכתב טרם גיל 17, בו הם מתבקשים להמציא מסמכים לבחינת גיוסם לצבא במסגרת "תתקדמו" ובפרופיל 45 או 64 בלבד (אין הבדל טכני ביניהם). יכולים להיות שני מצבים חריגים:

במקרים אלו ניתן ורצוי לערער. בפרק זה נדון בכל התהליכים.