הערות והצעות כלליות ליום הפגישה עם קב"ן או פסיכיאטר

האם הורים ייכנסו לפגישה, והאם מהתחלה או לאחר השיחה עם הילד?

אם תנכחו בשיחת הפסיכיאטר או תצטרפו בסוף, להלן הצעות להתערבות/אי התערבות בשיחה:

אם הפסיכיאטר יציג באופן מטעה עדיפות למסלול ההתנדבות וינסה לשכנע את ילדכם לבחור בו: