הנחיות שנשלחות אל המלש"ב לפני התחקיר

הורים - בבקשה כתיבת הדגשים בטקסט כדי שמנוע החיפוש יוכל לאתר.