מפת הגעה לבסיס גלילות

היה טוב לצייר את המפה בעורך רציני, וגם לכתוב את דרכי ההגעה באוטובוס, רכבת, רכב וכיו"ב