מדיניות ערעור על מבחני יום המא"ה

אפשר להגיש בקשה מנומקת למבחן חוזר. באתר מתגייסים נמנו הסיבות הבאות לערעור: חשתם כי ביום המיון לא הייתם במיטבכם מבחינה בריאותית, רגשית או אחרת; במהלך המיון חוויתם תקלה טכנית, למשל הפסקת חשמל, בעיות קליטה או רעש; חל שינוי משמעותי ביכולותיכם בעקבות התנסות כגון שנת שירות או מכינה; אתם סבורים שההערכה שקיבלתם אינה משקפת את יכולותיכם.

יש למלא את הבקשה בטופס מכתב אישי שמיועד לכך, שבו יש לפרט את סביבת העבודה/היכולת שעליה תרצו להיבחן בשנית ואת הסיבות לבקשה, ולצרף טופס חוות דעת של גורם חינוכי המכיר את אתכם (מחנך, מנהל מכינה, מרכז בתנועת נוער וכו'). בנוסף אפשר לצרף כל מסמך רלוונטי אחר: לדוגמה תעודת קורס, מכתב המלצה, גיליון ציונים.

באתר מתגייסים נכתב שהבקשה תיענה בתוך 14 יום מהגשתה. אפשר לערער פעם אחת בלבד על תהליך המיון של יום המא"ה. בקשה שנייה תיבחן רק אם המלש"ב עושה שנת מכינה/שנת שירות וחלפה שנה מאז הבקשה הראשונה למבחן חוזר.