לשכת הגיוס

ככל מועמד לשירות בטחון, גם הצעירים על הרצף בתוכנית תתקדמו מגיעים ללשכת הגיוס לצורך מיונים בסיסיים. כל המלש"בים בתוכנית תתקדמו מוזן במחשב הצבאי אינדיקציית "תתקדמו", מעין כוכבית שאומרת שלצעיר זה יש יום מיוחד עם דגש על סיוע ואפשרות ליווי הורים. 

בפרק זה נדון בתחנות שיש לעבור ביום הצו הראשון, שבהן ייקבעו הדפ"ר, הפרופיל הרפואי וציון העברית. חשוב להבחין בין פרופיל פיזיולוגי - בדיקות שמבצעים בלשכת הגיוס בחדר הרופאים, לבין הפרופיל הפסיכיאטרי, שמתבצע הניפרד. הפרופיל הנמוך ביותר הוא הקובע (כך שאם מדובר בצעיר עם בעיות רפואיות שלא מאפשרות גיוס, גם אם הפסיכיאטר קבע פרופיל 45, עדיין יהיה פרופיל 21 אבל לא פסיכיאטרי). 

צו ראשון אחוד

צו ראשון פרטני