בדיקות רפואיות

ועדה רפואית תקבע את הכשירות הרפואית של המלש"ב לשירות, לצורך קביעת הפרופיל. הרופא יעבור על השאלון הרפואי שמילאו המלש"ב ורופא המשפחה ועל המסמכים הרפואיים הנלווים, ויערוך גם בדיקה פיזית. בנוסף ייערכו בדיקות ראייה ועיוורון צבעים, מדידת גובה, משקל ובדיקת תוצאות בדיקת השתן שהחייל עבר מבעוד מועד לפני יום הצו הראשון.

אפשר לקצר את ההליכים על ידי העלאת תוצאות בדיקת שתן כללית ובדיקת עיניים עדכנית, שתתבצענה עד שישה חודשים לפני ההתייצבות, לאתר מתגייסים. בכל מקרה, יש להביא את המסמכים הללו גם ליום ההתייצבות.