מבחני הדפ"ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני)

המבחן הפסיכוטכני הוא מבחן ממוחשב. המיועדים לתוכנית תתקדמו יכולים לעשות מבחן מותאם, הכולל את שני פרקי המבחנים הצורניים ולפיהם ייקבע ציון הדפ"ר:

בפרק אחד ניתנות שתי צורות שמקיימות יחס ביניהן, ובצדן צורה נוספת ואפשרויות מהן יש לבחור צורה שמקיימת את אותו יחס. בפרק שני נתונה מטריצה של 9 ריבועים, שמונה מהם מלאים ויש למצוא את התמונה התשיעית שתתאים לסדרה בטור ובשורה.

יתר הפרקים (מבחן כמותי, מבחן מילולי) לא ייכללו במבחן המותאם. אפשר לבקש לעשות את המבחן המלא, אם כי ככלל זה פחות מומלץ, משום שסטטיסטית נמצא שמלש"בים על הרצף הצליחו יותר במבחן הצורני, והוא נמצא כמתאים ביותר ובעל הסיכויים הטובים ביותר לציון שישקף את יכולותיהם.

מעבר להתאמה של צמצום המבחן לפרקים הצורניים בלבד, ניתנת גם תוספת זמן וניתן גם לקבל הפסקה בין שני הפרקים. ככל שיש צורך בהתאמות נוספות, אפשר לברר לגביהן במוקד תתקדמו. מדור פסיכוטכני במיטב מזין עבור כל מלש"ב בהתאם לאבחון את ההתאמות עבורו.

רצוי להתאמן בבית לקראת המבחן. אפשר לאתר ברשת מבחנים חינמיים או ערכות הכנה בתשלום כמו זו ואחרות לשיקולכם. ראו גם קישור ללומדה באתר מתגייסים

ציון הדפ"ר הוא רק אחד הכלים במערכת המיון של צוות תתקדמו, ואליו מצטרפים כלי מיון כמו יום המא"ה, ריאיון מרפאה בעיסוק, מיוני סמכויות ביחידות הקולטות כמו חיל האוויר, חמ"ן ועוד.

בין מבחן מותאם למבחן מלא

מדוע חשוב לבצע מבחן מותאם

אין הבדל באופן בו המערכת קובעת מיונים לתפקידים או שיבוצים.

ביצוע דפ"ר חוזר

ניתן להגיש בקשה על לדפ"ר חוזר. 

הציון הגבוה מבין השניים קובע