ראיון פוקד

בתחנה זו יתקיים ריאיון אישי שבו יתבקש המלש"ב לספר על עצמו ועל הרקע האישי שלו. חשוב להציג שקיימת מוטיבציה לשירות, לשתף את המראיין בתחומי העניין. למיועדים לתוכנית תתקדמו ריאיון זה מתבצע על ידי "פוקד" (בעתיד יתבצע על ידי עובד סוציאלי). הריאיון נערך לצורך התרשמות אישית, בירור התאמות שנחוצות למלש"ב בשירות, היבטים שקשורים להסתגלות למסגרת הצבאית, בסיס פתוח או סגור וכדומה. יובהר, כי תחנה זו אינה משפיעה על נתוני האיכות שנקבעים למלש"ב (ציון הדפ"ר, העברית, הפרופיל).