מדיניות התוכנית

בזכות פניה של אבא לחייל מתתקדמו לקצינת פניות הציבור של צה"ל, בדרישה לקבל לידיו את המסמכים הרשמיים של תוכנית תתקדמו, ולאחר איומים שלו עליהם בפניה לערכאות משפטיות, שלח צה"ל לאותו אבא את מדיניות התוכנית כפי שאושרה בנובמבר 2022 בידי סגן-אלוף דן שנדרוביץ ותת-אלוף אמיר ודמני. מדיניות זו הוחזקה בידי אודי הלר, אך מטבע הדברים הוא נמנע מלשתף בציבור. כעת ולאחר שמסמך זה שוחרר לגורם אזרחי בלא כל התניות, אין כל מניעה חוקית להציג את המסמך לציבור. חשוב לציין כי בפועל יחידת מיטב אינה מקיימת את המדיניות כפי שעלה ממחקר מקיף שהוגש לצה"ל במרץ 2023.