מדיניות - מעבר בין מסלולי שירות וחונכי השילוב המיוחד