מיון לתפקידים ויחידות

לדעת מומחים, השיבוץ הוא 90% מהצלחתו של החייל על הרצף בשירות הצבאי. בכנסי התכנית הוסבר שהתהליך המעמיק שנבנה מכוון לדייק את השיבוץ לתפקיד המתאים למלש"ב, מתוך הבנה שההתאמה בין האדם על הרצף לסביבה ולתפקיד שבהם ישרת היא חיונית, וכדי לאפשר שוויון הזדמנויות. נתאר כאן מה שידוע לנו, תוך ציון שנוכח שינויים אחרים שהזכרנו לעיל, כדאי לעקוב אם יחול שינוי בתהליך המיון והשיבוץ ולסייע לילדכם בנושא.