המיונים בסמכויות

יש לכתוב איך עובד שלב המיונים, מיוני אמן, תקשוב, מה להכין, איך להתכונן, קבלת תשובות, הקשר עם מוקד תתקדמו, כנסים קדם גיוס