תפקידים שהוצעו לפי מחזורים

יחידת מיטב מסרבת לנהל מערך תפקידים מפורט ויעודי לתוכנית "תתקדמו". לא אחת ראינו שיבוצים שאינם עולים בקנה אחד עם מה שהובטח, הגעה ליחידה ושינוי תפקיד בלא גורם מקצועי כמרפאה בעיסוק, שתהיה מעורבת בתהליך. לאור זאת, ריכזנו את מכלול הפרסומים שנעשו עד כה. 

במחזור השלישי של התוכנית, העוברה האחריות על ניהול השיבוצים ליחידת מיטב. מאז מפורסמות חוברות תפקידים:

המחזורים הראשון והשני נובלו בידי אגף כח אדם באופן ישיר. נפרסם פה את פירוט התפקידים ומספר השיבוצים בכל סמכות, במחזור הראשון, וכן תיעוד המקצועות כולל מקום שיבוץ, סיווג בטחוני נדרש ופירוט על המקצוע (לפי מה שנמסר בידי הסמכות הרלוונטית)