מרפאות בעיסוק

שלבי תהליך המיון בתתקדמו:

·     בשבוע הראשון לטירונות ניתנת לטירונים הרצאה בת כשעה בנושא השיבוץ, ומעבר בין תחנות בהן ניתנים הסברים על כמה תפקידים אפשריים ומעט זמן לשאלות.

·     בנוסף, הטירון מקבל בשבוע הראשון חוברת תפקידים אפשריים ("מנילה") וקישור לשאלון העדפות, בו עליו לבחור 5 תפקידים מבין התפקידים ברשימה, ולדרג את העדיפות ביניהם. אנו מבינים שבמחזורים הקודמים ניתנה אפשרות לבחור 5 תפקידי קביעה ו-5 תפקידי מיון, וכעת זה שונה. לכל מחלקה בפלוגת תתקדמו ניתן שאלון העדפות שונה, כפונקציה של מכלול נתוני הטירונים, לרבות ציוני צו ראשון ויום המא"ה. שימו לב שאין בהכרח התאמה בין שאלון התפקידים לחוברת התפקידים. להלן נפרט לגבי התפקידים עצמם.

בנוסף, הטירון מתבקש למלא בשאלון ההעדפות האם ירצה לשרת בבסיס פתוח או סגור. בשאלון יש גם מקום להוסיף התייחסות חופשית. על הטירון למלא את השאלון ולשלוח עד ראשית השבוע שלאחר מכן, כך שמתאפשר לו לעבור על השאלון עם ההורים בסוף השבוע בבית.

·     בשבוע השני מתקיים ריאיון של כשעה וחצי אצל מרפאה בעיסוק. מסקנותיה יובאו לחייל במיטב העוסק בשיבוץ החיילים, לצורך קביעת השיבוץ. 

כדאי להכין את המלש"ב לריאיון בסימולציה שתערכו בבית. אפשר להיעזר בשאלות ששואלים בראיונות תעסוקתיים. להכין אותו על החוזקות, החולשות, ההתאמות הנחוצות לו. חשוב שיספר בריאיון על קשיי הלמידה שלו אם קיימים, כיצד התמודד איתם, ולאיזו סביבת לימודים הוא זקוק? האם הוא צופה קשיים בבצוע התפקיד? האם צופה קשיים בשהייה בבסיס בזמן הכשרה לתפקיד, כולל לינה? האם הוא צופה קשיים בעבודה במשמרות? וכד'.

כדאי לעזור למלש"ב גם לחשוב איזה תפקיד היה רוצה לעשות בתחום שמעניין אותו ושבו הוא מרגיש בטוח שהיכולות שלו יבואו לידי ביטוי מבלי להתאמץ באופן מיוחד. מומלץ לקיים עמו שיחה על התפקיד ולנסות לשער כיצד העוצמות שלו יבואו לידי ביטוי והיכן יהיו האתגרים.

עוד חשוב להביא לריאיון מסמכים שיעידו על יכולות ילדכם - גיליון ציונים, הישגים, עבודות גמר, כל מה שילדכם עשה שמעיד על יכולותיו. אפשר להוסיף לכך מכתב מהילד/ההורים בהתייחס לשיבוץ בו הילד יצליח, תוך פירוט יכולות הילד, חוזקותיו וחולשותיו - מידע שיעזור לוועדת השיבוץ לשבץ אותו באופן הכי מיטבי.

במחזור הנוכחי הורים דיווחו שהמרפאה בעיסוק לא לקחה את המסמכים שהילד הביא. נראה לנו שחשוב שתהיה לפניה התמונה המלאה, ולכן כדאי להנחות את הילד לבקש ממנה שתיקח ותעיין, או לסייע לו אח"כ בפניה למפקדים להעביר אליה ולבקש שתביא את מלוא התמונה בחשבון. הורים דיווחו שהריאיון עם המרפאה בעיסוק התקיים בזום משיקולי זמן (יתכן שנוגע למרחק בין מקומה של המרפאה בעיסוק לבין בסיס מחו"ה אלון). בזום לא נתן להעביר את המסמכים, וגם בכך תידרש התערבות ההורים בהעברת המסמכים למרפאה בעיסוק.

·     בשבוע החמישי ניתן השיבוץ.  

ראו כאן סרטון הסבר (אילוסטרציה) על מערכת המיון בתתקדמו.