ברוכים הבאים לאתר "ספר תתקדמו"

מצו ראשון ועד לשירות

בתוכנית "תתקדמו"

לגיוס צעירים עם אוטיזם לשירות חובה בצה"ל

רוצים לתרום מהנסיון שלכם ולהיות כותבים או עורכים?  רוצים להציע הערות, תיקונים ותוספות? 

פנו אלינו:  titkadmu@gmail.com

 

ייזום וניהול האתר: אודי הלר. 

כותבים ועורכים: הורים למתגייסים ומועמדים לשירות בטחון מכל מחזורי הגיוס של תתקדמו.