ביטוח לאומי ותתקדמו

הורים רבים פונים בדאגה בשאלה האם הגיוס יפגע בקצבה. לא אחת עומדים הורים ומלש"בים (מועמדים לשירות) בפני פסיכיאטר שיספר להם שמי שמקבל ביטוח לאומי לא יכול לשרת בצה"ל, כיוון שקבלת הגמלה מעידה שאינו עצמאי. תענו לו שזה מנוגד להסכם שנחתם בין תא"ל אמיר ודמני, רח"ט תומכ"א בשנים 2019-2023, מול המוסד לביטוח לאומי, בו נכתב באופן ברור שהשתלבות הצעירים על הרצף בשירות בצה"ל לא תשפיע על זכאותם לקצבה. הערת הפסיכיאטר גם מנוגדת לעמדה העקרונית של המוסד לביטוח לאומי, שבצד ההכרה בצורך בקצבה, מעודד את מקבלי הקצבה לצאת לעבודה ולעשות מאמץ להשתלב בשוק התעסוקה, ואינו סבור שמקבלי הקצבה דינם להיות מורחקים מהחברה ולא לנסות להשתלב בה.

המשך קבלת קצבה למתגייסי תוכנית האוטיסטים הלאומית חתום רחט תומכא ביטוח לאומי.pdf