בין תתקדמו להתנדבות. על התוכנית מנקודת מבט של הורים וצעיר על הרצף