דעו את זכויותיכם

שילוב אדם על הרצף בארגון גדול כמו צבא הוא משימה מורכבת מאוד. סדרי עדיפות בטחונית, לחצים פנים וחוץ ארגוניים בטחוניים וחברתיים, מפקדים צעירים המתחלפים מדי שנה וחצי עד שנתיים, תנאי אי ודאות וחיילים ביחידות וסגלי טירונות והכשרות, שגם הם מתחלפים ומגיעים מרקע מגוון, על כן חשוב מאוד שתהיו מעורבים, גם אם הילד רוצה להיות עצמאי, גם אם היה עצמאי עד היום, עדיין שירות צבאי ומסגרת צבאית אינם דבר המוכר לצעיר עם אוטיזם. חרף כל המעטפת והרגישות בצה"ל, עדיין נוכחותכם כמי שמכרים היטב את הצעיר/ה ומלווים אותו/ה כל חייו ותמשיכו ללוות גם אחרי השחרור, צעירים שלרוב תמימים ומאוד רוצים להצליח, חיונית כדי שאכן יצליחו בצורה בטוחה ונכונה. 

להלן ריכזנו את הזכויות שלכם. תזכרו כי לא תמיד נוח לגורמי הצבא וגם לא תמיד קיימת המודעות בידם, לזכויות אלו. כך למשל, היו מקרים בהם צעיר בן 20 ביקש לדחות גיוסו למועד מאוחר יותר. מוקד תתקדמו סירב בטענה כי הוא "מבוגר" וגם לאחר התעקשות ההורים, ציין המוקד כי במידה ויתגייס בגיל 20 יקוצר שירות החובה שלו בגלל "הגיל". בדיקה מהירה מגלה כי חוק שירות הבטחון מאפשר גיוס עד גיל 29, בלא כל תנאים מגבילים. כל שכן, צעירים רבים עם אוטיזם מתגייסים אחרי גיל 20 בגלל שלמדו בכיתות תקשורת עד י"ד. על כן, תעמדו על זכויותיכם, תהיו ערים להם. במקרה המדובר כמובן שלאחר התערבות גיוסו נדחה בצורה תקינה.