הקדמה

להלן ריכוז מידע אודות תהליך הקבלה לתוכנית "תתקדמו" לגיוס אנשים על הרצף האוטיסטי לשירות בצה"ל. המידע מסתמך על כנסי התוכנית, במידע שמוסרים ההורים ביניהם בקבוצות ההורים השונות ועוד. נעשה ניסיון לרכז את המידע כדי להפוך אותו לנגיש ומאורגן יותר לנוחות ההורים והמועמדים לתוכנית. שולבו עצות וטיפים מניסיונם של הורים עד כה. חשוב להגיד שמדובר בעצות של הורים שאינם אנשי צבא ולא פסיכיאטרים, ורק משתפים כאן מרעיונותיהם וניסיונם האישי כדי לעזור להורים אחרים באותו תהליך.

כדי להבטיח שהדורות הבאים שהתגייסו אחרי הילדים שלכם, יצליחו. וזו החובה שלכם, של כולנו. לצבא יש משאבים מוגבלים לתוכנית, ובלי הקהילה, בלי אכפתיות שלכם, זה לא ימשיך. במשך שנתיים עבדתי כדי שיקומו קהילות, קבוצות וואטסאפ, ואני עושה הכל כדי לייצר תכנים. הקמתי עכשיו סוף סוף את אתר תתקדמו הקהילתי שתפקידו לרכז את כל הידע עד היום. הוא מבוסס על פרויקט "ספר תתקדמו" משנה שעברה, אליו נרתמו מספר הורים. אבל מאז, יותר משנה, לא עודכן. עכשיו הכל אונליין וכל אחד ואחת יכולים להצטרף ולהוסיף, ולכתוב. אז אני מאוד מבקש, אל תתחמקו, אל תתחילו עם תירוצים, ואל תחכו למשיח. בואו בבקשה תרתמו ותעזרו לבנות את מאגר הידע השיתופי הגדול ביותר על שילוב אוטיסטים בצה"ל. משלב הברה"ן, דרך תהליכי המיון, הטירונות, החונכות והשירות עצמו. אף אחד לא יכול להחליף את היקף הידע והניסיון שלכם. בבקשה תעזרו. תכתבו לי בפרטי. תודה.


יודגש כי אתר זה, אשר בהכנתו נוטלים חלק הורים לצעירים בתוכנית ונסמך על ניסיונם האישי ומיטב הבנתם, אינו מחליף את הפרסומים הרשמיים של הצבא. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לפרסומי הצבא - גוברים פרסומי הצבא.

ואחר ההסתייגויות האלה, אנו מקווים שהמסמך יהיה לכם לעזר, וטעות לעולם חוזרת...

כל מה שייכתב להלן בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה