מי מתאים לתוכנית ואיך מתקבלים

תנאי קבלה, מה קורה אם לא מקבלים בקשה למסמכים אלא פטור אוטומטי, תהליך הקבלה לתוכנית וערעור